+ Vložit inzerát

Přihlásit se

Registrovat

Informace

Informace

Informace

Kategorie Filtrovat

Všeobecné podmínky

1. NajdiMoto.cz je inzertní server, který provozuje fyzická osoba Ondřej Chvojka, Vaňkova 1331, Chrudim, 537 01, IČ: 03584712 dále jen Provozovatel.

2. Server umožňuje bezplatně zveřejňovat pouze inzeráty ojetých, nových a havarovaných motocyklů a čtyřkolek. Inzerovat mohou fyzické i právnické osoby zdarma. Uživatelé, kteří vkládají inzerát na server NajdiMoto.cz souhlasí s odběrem novinek na email, který použili při vkládání inzerátu. Emaily mohou mít reklamní i informační charakter.

3. Provozovatel si vyhrazuje právo provést nezbytné změny v inzerátu, inzerát vůbec nezveřejnit, případně inzerát odstranit z nabídky, bude-li v rozporu s platnými zákony České republiky, podmínkami inzerce NajdiMoto.cz nebo dobrými mravy.

4. Provozovatel má právo smazat inzerát, pokud je inzerát vložen do nesprávné sekce s ohledem na text inzerátu nebo pokud inzerát budí dojem, že Uživatelem je jiná právnická nebo fyzická osoba. Provozovatel má právo smazat inzerát i při podezření, že inzerát odporuje podmínkám NajdiMoto.cz.

5. Vložený inzerát bude bezplatně zveřejněn na dobu neurčitou.

6. Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujícím a nepřebírá tak žádné záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost nabízených věcí.

7. Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat Uživatele uvedených v inzerátu, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou. Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů.

8. Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů služeb NajdiMoto.cz ani za způsob jakým služby NajdiMoto.cz využívají. Nenese také žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb serveru uživateli či třetími osobami.

9. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb NajdiMoto.cz. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb NajdiMoto.cz nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.

10. Provozovatel prohlašuje, že se vedení služeb NajdiMoto.cz věnuje a bude věnovat s vynaložením maximálního úsilí a s odbornou péčí, tak aby minimalizoval veškerá případná rizika, která by při řádném využívání služby NajdiMoto.cz mohla vzniknout uživatelům či třetím osobám.

11. Provozovatel je oprávněn bez souhlasu Uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby Serveru upravovat nebo inovovat.

12. Uživatel souhlasí ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti s tím, že Provozovatel je oprávněn zasílat Uživateli jakékoli e-mailové zprávy, obsahující informace o novinkách, které NajdiMoto.cz nabízí.

13. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit.